Om oss

Husk...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

... 

...

 

...

 

...

 

 

Vår historie - og viktige hendelser

Foreldre fra Tveteneåsen, med Mette Dybvik i spissen, gikk sammen som et andelslag og bygde barnehagen vår. Trygge Barnehager stod for oppføringen, og overlot driften til Tveteneåsen Foreldrelagsbarnehage etter ferdigstilling.

Barnehagen ble offisielt åpnet 31. august 2001 og fikk det passende navnet Skattekista barnehage.

Skattekista barnehage er en privat andelsbarnehage. Det betyr at alle foreldre er eiere av barnehagen så lenge de har barn i barnehagen.

2001 

Eva Heum ble ansatt som daglig leder våren 2001. Sammen med styreleder Mette Dybvik og styremedlem Therese Saga startet prosessen med å finne dyktige barnehagelærere og medarbeidere.

Helt i starten var vi 8 ansatte, 2 menn og 6 kvinner. Antall ansatte steg i takt med at flere barn og deres foreldre søkte seg til oss. Januar 2002 var vi fylt opp med 54 barn og 11,4 ansatte, derav 3 menn og 9 kvinner.

2007

Vi lagde vår første barnehageplate.

2009/2010

Vi var Demonstrasjonsbarnehage for Likestilling og Likeverd i regi av Kunnskapsdepartementet.

2010

Vi bygde om og fikk en utvidet småbarnsavdeling med 9 flere barn, og 3 nye ansatte.

2010/2011

Vi samlet tekster og sanger, skapt av barn og voksne gjennom flere år, og lagde ny plate. Alle barn var i studio

- Vi øvde, var i avisa og fikk terningkast 6!

2011

CD`n stod klar til vår store jubileumfest 7. desember 2011. 400 mennesker deltok på vår fantastiske feiring.

2012/2013

Vi investerer og etablerer et herlig, stort utelekeområde. Vi gjør endring inne, og bygger en bod til.


Skattekista barnehage    I    Bakåsveien 27    I    3265 Larvik


Åpningstider:  07:30 - 16:30Copyright © 2014 Skattekista barnehage - Alle rettigheter


Tilrettelegging for barns lek - inne og ute

Som du sikkert allerede har registrert, er barna våre primærbrukere, og barns muligheter til variert lek og aktiviteter er sentralt. Gjennom observasjoner av barns lek, samtaler og innspill fra barna om hva de er interesserte i, hva som appelerer til variert lek, hva de synes er spennende og gøy, danner grunnlaget for hvordan vi har utviklet lekeområdene ute og inne.

Inne: 

I oppstarten hadde vi digre benker og bord, nær sagt overalt. Disse ble erstattet med vegghengte bord som frigjorde masse plass til varierte lekemuligheter.

Vi spiser lunsj sammen i det store fellesområdet. Med vegghengte bord kan dette rommet på en-to-tre gjøres om til et stort og fritt aktivitetsrom der vi blant annet kan ha hinderløyper og samlinger av ulike slag, f.eks teater og sirkus.

Avdelingene er innredet på en slik måte at de inviterer til ulike typer lek og aktiviteter - her er det områder for konstruksjonslek, rollelek, perling, lesing, ulike spill, maleaktiviteter o.l. Vi har i tillegg projektorer på hver avdeling som flittig tas i bruk, særlig i forhold til ulike prosjektarbeid, og når vi i fellesskap skal finne ut av hva vi undrer oss på.

Ute: 

Ved oppstarten i 2001 hadde vi et stort begrenset lekeareal ute. Lekeområdet bestod stort sett av et digert sandbasseng og litt gress.

Barn liker små lekekroker også når de leker ute. Barn liker å grave, flytte på sand, bygge med sand, leke butikk, sykle rundt med venner, sparke med ball, ha tilgang på vann, for å nevne noe. Dette danner utgangspunkt for hvordan uteområdet fremstår i dag. Uteområdet fremstår totalt endret fra opprinnelsen. Vi har, etter lange forhandlinger, fått tilgang på et langt større uteområde som ivaretar barns behov for kroppslig utfoldelse, og som appelerer til barn i alle aldere og med varierte utfordringer og utforskningsmuligheter. Vi har en herlig akebakke, sykkelbane, vannrenne, grillhus, fotballbane, drivhus, tunnell, sandkasser, klatretrær, skråninger, bark og blader, med byggesand der de mest fantastiske konstruksjoner tar form.